خانه / admin (صفحه 26)

admin

نا اميديها در پروسه صلح

karzai1

از جانب برادران ناراضی هدیه به روح پاک حامد کرزی رییس جمهور افغانستان از دیر زمانی است که جناب رییس جمهور افغانستان دلسوز از مادر گلون پاره می کند و از برادران نارضی خویش تمنا دارد که در پروسه صلح بپیوندد و برای این که ناراضی ها را راضی بسازد …

ادامه نوشته »

بارنده گي در جاغوري

Jaghuri

بارنده گي در جاغوري این روزها کابل هستم درگیر بعضی مسایل که خیلی مرا مصروف ساخته است ! بقسمی که وقت چندان نمی شود که حداقل گزارش روزمره جاغوری را خدمت تان ارائه کنم . گرچند این روز ها جاغوری بجز خبر بارندگی دیگر کدام خبر قابل توجه نیست ، …

ادامه نوشته »