سرخط خبرها
خانه / admin (صفحه 34)

admin

کرزی، خدا را به چالش کشاند

الرئیس الافغانی حامد کرزای

نویسنده: حفظ خرم  وقتی کهنه کارترین رهبر سیاسی با تجربه چهل سال سیاست و چهارده سال حکومت، چنین خشکه مقدس مابانه، عاجزانه و عوامگرایانه دعای اصلاحی می خواند و به حدی روف و مهربان می شود که حتی دل نازک اش نمی شود به دشمن بد بگوید؛ دهان ملت از …

ادامه نوشته »

نا امید از آینده کشور

۱۵۷۲۶۴۴۲_۱۰۱۵۷۹۷۷۴۳۰۲۴۰۲۶۱_۲۵۵۰۴۷۲۳۱۲۴۰۲۰۴۵۰۷۷_n

نویسنده: حبیب میرزایی هیچ وقت مثل این روزها به آینده کشورم نا امید نشده بودم. رفتارهای اغلب جوانان ما مملو از احساسات و دلخوشی های ما به طرز وحشتناکی بی ربط به واقعیت های زندگی شخصی و اجتماعی ماست. مدعی رهبریت ما – که گلاب به رو در سرحد پوهوهو …

ادامه نوشته »

به مناسبت هشتم مارچ

۱۹۰۴۱۱۵_۳۴۰۷۲۳۵۳۲۷۹۶۳۶۷_۳۷۷۴۹۵۹۱۵۸۷۳۴۹۴۳۲۹_n

نویسنده بشیر یاوری ……… هشت مارچ یادآور مبارزه زنان کارگر برای دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی شان است که بار اول در همین روز در سال ۱۸۷۵ میلادی زنان کارگر کارخانه‌های نساجی نیویارک امریکا بخاطر پایین بودن دستمزد شان اعتراض کردند و با برخورد سرکوب گرایانه پلیس امریکا مواجه …

ادامه نوشته »

دوعلت عمده ای فقردرجامعه ما:

r

نویسنده، علی روین، معاون کابل بانک جدید در جاغوری ۱): یکی ازخصوصیات مهم جامعه اسلامی فقر واندیشه فقیرانه است که اکثراًبه ان عادت کرده ایم ،ونه تنها که درپی رفع ان نیستیم بلکه درمواردی آنرا می ستایم وآنرا ازصفات پسندیده مؤمن حساب میکنیم. روانشناسان معتقد اند که زندگی انسان براساس …

ادامه نوشته »

بهسازی سرک جاغوری و “وقت گل نی”

۱۶۹۳۹۵۸۴_۱۰۱۵۵۰۸۱۹۹۷۸۵۲۴۵۹_۵۲۵۵۱۱۰۴۵۹۱۶۲۷۷۳۰۳۵_n

بهسازی سرک جاغوری و “وقت گل نی” نویسنده هاشم رواب، رئیس دفتر ساحوی کمیته ناروی برای افغانستان .  زمستان امسال، یک زمستان پر برف و در ۱۵۵ سال اخیر کم سابقه بوده است. شاید هم یاد آور زمستان های ۲۰ سال پیش از امروز باشد. امید وارم سال سبز، پر …

ادامه نوشته »

بیه…

۲۰۰۴۶۵_۱۰۱۱۴۸۸۸۶۶۳۷۱۲۶_۸۳۵۸۹۱۲_n

ﺭﻭﺯﻋﻴﺪ ﺑﺎﻧﻲ ﻋﻴﺪﻱ ﺩﻳﺪاﺭﻱ ﺑﻨﺪ ﺩﻝ ﺑﻴﻪ ﺻﺪ ﺩﻟﻪ ﻳﻚ ﺩﻝ ﻛﻴﺪﻩ اﻭﻳﺎﺭﻱ ﺩﻝ ﺑﻴﺪﻝ ﺑﻴﻪ ﮔﺮﻧﺸﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻲ ﺻﺪاﻭﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻧﻲ ﺁﻭ ﻛﻮﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﻓﺎﻣﻮﻡ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﻠﻮ ﺗﻮﻣﺖ ﻣﻮﻧﻪ ﻫﺮﺭﻗﻢ ﻣﻮﺷﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻛﺪﻩ اﻭﺗﻜﻴﻪ ﺩﻝ ﺑﻴﻪ ﮔﺮﻧﺸﺪﺑﺎﺳﺤﺮﻭﺑﺎﺟﺎﺩﻭ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭﻩ ﺟﻦ ﻭﭘﺮﻱ ﻳﺎﺑﻪ ﻧﻘﺶ …

ادامه نوشته »

ﺯﻛﺸﻮﺭاﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺁﺏ ﺭﻓﺘﻪ

۲۹۵۲۰۳_۳۵۵۳۸۵۶۶۱۲۱۳۴۴۶_۱۸۹۵۹۹۶۶۷۹_n

ﺯﻛﺸﻮﺭاﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺁﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺩﺭ ! ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﭘﺮﮔﻞ اﺯﺭﻧﮓ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﻦ ﻭﻃﻦ ﺩاﺭﻱ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﻳﻦ ﻭﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺖ ﺑﺮاﺩﺭ ! ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺭاﻩ و ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺖ ﻗﺪﻡ ﺭا اﺳﺘﻮاﺭ ﻭﺗﻨﺪ ﺑﺮﺩاﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﻩ ﻭﺷﻴﺪ ﺩﺭﭼﻨﮓ ﻣﻦ ﻭﺗﺴﺖ ﺑﺮاﺩﺭﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﺧﻮاﺏ …

ادامه نوشته »

ﮔﻠﻮﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺻﻐﺮی ,ﻣﺎﺭا

۱۵۰۵۵۶۹۸_۱۱۸۹۹۳۰۱۴۴۴۲۵۶۵۶_۷۲۵۱۲۳۴۲۱۸۷۱۱۶۴۵۸۶۰_n

ﮔﻠﻮﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺻﻐﺮی ,ﻣﺎﺭا ﻳﺰﻳﺪ ﺭﻓﺖ ﺑﺠﺎﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﭘﺸﺖ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺷﻬﻴﺪﭘﺸﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﻳﺰﻳﺪﺭﻓﺖ ﭘﻲ ﭘﻮﻝ ﻭﻗﺪﺭﺕ و ﺯﺭﻭﺯﻭﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎﻱ ﻭﻓﺎ ﻣﺎﻧﺪو ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻫﻤﻪ ﺩﺭﺧﻮاﺏ ﺑﻮﺩﻭﻫﻴﭻ ﻧﮕﻔﺖ ﺯﺳﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﻩ ﺟﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻭﺧﻤﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﺤﻆﻪ ﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭا ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ …

ادامه نوشته »

««آل خاتوو !؟»»

۱۰۲۷۳۴۱۳_۴۵۴۵۴۲۵۳۱۳۱۵۲۷۲_۵۰۳۷۴۵۱۰۱۷۹۹۶۱۶۲۸۹۵_n

نویسنده: مصطفی خرمی آتش داخل تنور تازه گُر گرفته و دودی غلیظی فضایی«سیه خَنَه» را کاملا پر و تاریک تر اش نموده بود، به سختی می شد نفس کشید، «گلبخت» دست دراز نموده دسته «گورز» را گرفت تا «موری» را باز کند، در همان حال به شدت درد اش آمد، …

ادامه نوشته »

هراس …

۱۵۶۲۲۳۲۳_۱۳۱۲۰۸۵۷۵۸۸۳۲۴۵۹_۴۷۰۲۶۶۶۰۰۷۹۰۷۱۴۶۹۰۴_n

نویسنده: احد فرزام آدمها در هر سطح و موقعیتی، از نظارت و کنترول می هراسد؛ هرگاه کسی احساس کند دو چشمْ او را تحت نظارت و مراقبت دارد، درست‌کارانه‌تر و منصفانه تر رفتار می‌کند، حتی اگر همین چشم‌های نقاشیِ روی دیوارهای شهر باشد. یکی از شیوه های مبارزه با فساد …

ادامه نوشته »