سرخط خبرها
خانه / eshaq ali mohebi khamosh

eshaq ali mohebi khamosh

غزل هزارگی

۱۶۲۹۸۶۲۲_۱۸۲۹۰۹۳۳۴۷۳۷۸۶۶۲_۶۴۰۳۵۱۶۰۶۶۹۵۵۰۲۵۲۳۰_n

غزل هزارگی نه دل دادی نه تو دنیا ره در مو خود ره آسمو نکو ناقی دسر مو نه نان خو قرض کدی نه زندگی خو جهانی جور کدی کوه و مر مو درسم همنشینی کی روایه که جان مو بستنی هم مال وزرمو دوز و طالب پدر کشای گینه …

ادامه نوشته »

دوبیتی هزارگی

۱۴۶۴۲۰۸۵_۱۷۷۷۷۸۲۴۷۹۱۷۶۴۱۶_۷۲۰۴۴۴۶۶۳۶۸۳۱۶۶۳۴۵۸_n

دوبیتی هزارگی گله دختر امروز سنگ آسمویه پنج لگ شیر با،دوصد لاته پیرویه قدگیم دل خویه باچه غریب مه اگر خاتو بیره نانشی تامویه ا ع م “خاموش”

ادامه نوشته »

تابکی؟؟

۱۱۲۱۴۲۶۲_۱۶۵۴۹۲۳۱۳۴۷۹۵۶۸۵_۲۱۴۱۵۱۴۰۹۸۱۱۸۲۵۷۱۵۳_n

تابکی؟؟ تابکی این خواب وغفلت تابکی؟ زندگی باننگ وذلت تابکی؟ گرزمان علم،روز دانش است! جاهلیت بر جهالت تابکی؟ ما به تقدیر وبلا پابسته ئیم هرزمان برما دو علت تابکی؟ خلق رابسته به تیغ ودشنه ها شیخ ومرشد تن به عزلت تابکی؟ ازشرار فتنهء پیران خصم شعله ور دامان ملت تابکی؟ …

ادامه نوشته »

“آستین نو!”

۱۶۲۹۸۶۲۲_۱۸۲۹۰۹۳۳۴۷۳۷۸۶۶۲_۶۴۰۳۵۱۶۰۶۶۹۵۵۰۲۵۲۳۰_n

سردۀ زیبا از  آقای اسحق علی محبی خاموش “آستین نو!” آستین نو سر هر کاسه پیشه خودی بیگانه او را قوم وخویشه نبود درخانه اش یکدانهء دال! پلو و مرغ به آن باشد همیشه! بهر مجلس که تا او از در آید در استقبال او صف بسته میشه! همه تعظیم …

ادامه نوشته »