سرخط خبرها
خانه / بگومگو از فیسبوک

بگومگو از فیسبوک

سرخوردگی از تحصیل

jalil tajlil copy

ولایت غزنی ازجمله ولایت‌هایست که از نظر وسعت و نفوس در رده‌های اول قراردارد. ترکیب قومی دراین ولایت نیز همه اقوام را شامل می شود.. این ولایت با داشتن ۱۸ ولسوالی از لحاظ جغرافیایی وواحدهای اداری نیز بزرگ می‌باشد. این وسعت جغرافیایی و گستردگی نفوس در این ولایت سبب شده است که …

ادامه نوشته »

نق نقوهای هیاهوگر!

۱۶۶۴۹۲۸۶_۱۳۲۸۷۴۹۶۱۷۱۴۷۷۳۱_۸۰۰۷۱۶۴۷۹۱۷۶۳۷۶۱۷۶_n

نقد مسئولانه، نویسنده محمد علی کاوه رفتار، افکار و کرداری که «نقد» نمی شود، هرگز به بالندگی و شکوفایی نیز نمی رسد. نقد منتقد، به ضرر نقد شونده نیست بلکه به نقد شونده کمک می کند که متوجه نارسایی ها و کاستی های خود شده و در جهت رفع آن …

ادامه نوشته »

درهیاهوی نژاد گرایی

۱۹۰۴۱۱۵_۳۴۰۷۲۳۵۳۲۷۹۶۳۶۷_۳۷۷۴۹۵۹۱۵۸۷۳۴۹۴۳۲۹_n

نویسنده: بشیر یاوری …….. در این هیایوی نژادگرایی چه بگویم، فقط می‌گویم، نژادگرایی و منطقه گرایی مرض است. مرض عقل کُش و انسانیت کُش. متاسفانه این مرض آنقدر واگیر شده که هرگاه سخن از هرکسی گفته شود، نخست می‌گویند از کدام مردم است. منظور از این کلمه، این بوده که …

ادامه نوشته »

مشکل هاى اساسى جامعه و مردمى ما

۱۶۸۳۲۲۶۱_۱۴۰۸۶۷۱۰۵۹۱۸۴۸۸۶_۲۳۳۴۹۳۲۵۱۰۳۳۱۱۹۷۴۲۷_n copy

نویسنده: سیف سفری یکى از بدى ها و مشکل هاى اساسى جامعه و مردمى ما این است که خاصیت ضد قدرت داریم، هیچ زورى را بر خود نمى پذیریم. خیلى وقت ها نهاد و فردى را با دستان خویش به قدرت مى رسانیم، به محض که فهمیدیم بر اریکه قدرت …

ادامه نوشته »

شک ندارم !

۱۵۰۹۵۰۶۷_۱۰۱۵۷۷۷۹۶۰۷۹۲۰۲۶۱_۳۶۵۰۱۲۶۰۹۱۵۹۹۸۱۶۲۲۶_n

نویسنده: حبیب میرزایی سومین تجلیل از شهادت مزاری امروز برگزار می شود. ترسم این است که بعدها این کار چنان عادی شود که دهه آب له نام « دهه شهادت مزاری » درست شود و بعد دهه اول و دهه دوم هم درست شود. پارسال فقط دو تا شیخ تجلیل …

ادامه نوشته »

کرزی، خدا را به چالش کشاند

الرئیس الافغانی حامد کرزای

نویسنده: حفظ خرم  وقتی کهنه کارترین رهبر سیاسی با تجربه چهل سال سیاست و چهارده سال حکومت، چنین خشکه مقدس مابانه، عاجزانه و عوامگرایانه دعای اصلاحی می خواند و به حدی روف و مهربان می شود که حتی دل نازک اش نمی شود به دشمن بد بگوید؛ دهان ملت از …

ادامه نوشته »

نا امید از آینده کشور

۱۵۷۲۶۴۴۲_۱۰۱۵۷۹۷۷۴۳۰۲۴۰۲۶۱_۲۵۵۰۴۷۲۳۱۲۴۰۲۰۴۵۰۷۷_n

نویسنده: حبیب میرزایی هیچ وقت مثل این روزها به آینده کشورم نا امید نشده بودم. رفتارهای اغلب جوانان ما مملو از احساسات و دلخوشی های ما به طرز وحشتناکی بی ربط به واقعیت های زندگی شخصی و اجتماعی ماست. مدعی رهبریت ما – که گلاب به رو در سرحد پوهوهو …

ادامه نوشته »

دوعلت عمده ای فقردرجامعه ما:

r

نویسنده، علی روین، معاون کابل بانک جدید در جاغوری ۱): یکی ازخصوصیات مهم جامعه اسلامی فقر واندیشه فقیرانه است که اکثراًبه ان عادت کرده ایم ،ونه تنها که درپی رفع ان نیستیم بلکه درمواردی آنرا می ستایم وآنرا ازصفات پسندیده مؤمن حساب میکنیم. روانشناسان معتقد اند که زندگی انسان براساس …

ادامه نوشته »

بهسازی سرک جاغوری و “وقت گل نی”

۱۶۹۳۹۵۸۴_۱۰۱۵۵۰۸۱۹۹۷۸۵۲۴۵۹_۵۲۵۵۱۱۰۴۵۹۱۶۲۷۷۳۰۳۵_n

بهسازی سرک جاغوری و “وقت گل نی” نویسنده هاشم رواب، رئیس دفتر ساحوی کمیته ناروی برای افغانستان .  زمستان امسال، یک زمستان پر برف و در ۱۵۵ سال اخیر کم سابقه بوده است. شاید هم یاد آور زمستان های ۲۰ سال پیش از امروز باشد. امید وارم سال سبز، پر …

ادامه نوشته »

««آل خاتوو !؟»»

۱۰۲۷۳۴۱۳_۴۵۴۵۴۲۵۳۱۳۱۵۲۷۲_۵۰۳۷۴۵۱۰۱۷۹۹۶۱۶۲۸۹۵_n

نویسنده: مصطفی خرمی آتش داخل تنور تازه گُر گرفته و دودی غلیظی فضایی«سیه خَنَه» را کاملا پر و تاریک تر اش نموده بود، به سختی می شد نفس کشید، «گلبخت» دست دراز نموده دسته «گورز» را گرفت تا «موری» را باز کند، در همان حال به شدت درد اش آمد، …

ادامه نوشته »