سرخط خبرها
خانه / حقوق بشر

حقوق بشر

شبکه دادخواهی حقوق بشری در ولسوالی جاغوری به زودی اعلان موجودیت می کند

111 copy

شبکه دادخواهی حقوق بشری در ولسوالی جاغوری به زودی اعلان موجودیت می کند شبکه دادخواهی تحت نام “کمیته دادخواهی حقوق بشری جاغوری”  به زودی در ولسوالی جاغوری اعلام موجودیت  خواهند کرد . این شبکه دادخواهی که متشکل از نهاد مدنی جاغوری است، با همکاری تخنیکی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق …

ادامه نوشته »