سرخط خبرها

بایگانی روزانه: سرطان ۳, ۱۳۹۶

خودکشی در اردوگاه پناهندگان در تایلند افزایش یافته است.

ed65bd9a-dbe1-48b9-901c-4d20fba3d582

دفترمطالعات سازمان جهانی مهاجرت گفته است که خودکشی در اردوگاه پناهندگان در تایلند افزایش یافته است. ریس دفتر سازمان جهانی مهاجرت در بنکاک گفته است که امسال میزان انگیزه خود کشی میان پناهجویان در بند اردوگاه تایلند، بیشتر از سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بوده است. وی گفته است که …

ادامه نوشته »