بایگانی روزانه: سرطان ۹, ۱۳۹۶

اولین دور فراغت عکاسان در جاغوری

۱۳

برای نخستین بار مرکز آموزشی «تارگیت» فراغت هنرجویان عکاس را در جاغوری جشن گرفت. مراسم با شکوه که به مناسبت جشن فراغت عکاسان و دانش اموزان زبان انگلیسی از سوی تارگیت سنتر روز ( پنجشنبه۸ سرطان ۹۶) در سالون ورزشی مرکز جاغوری برگزار گردیده بود ۲ نفر عکاس به نام …

ادامه نوشته »