سرخط خبرها

بایگانی روزانه: سرطان ۱۶, ۱۳۹۶

خط مشی پناهندگی و سوءاستفاده استرالیا از پناهجویان دوباره محکوم شد.

۲۰۱۷-۰۱-australia-asia-nauru-manus-refugees

آژانسهاى پشتیبانی از پناهندگان استرالیا می گوید که بررسى و درخواست تجدید نظر پرونده پناهجویانى که درخواست ویزاى آنها توسط وزارت مهاجرت پذیرفته نشده، در سال ۲۰۱۹ برای شان وقت داده داده شده است؛ به همین دلیل، در حال حاضر صدها پناهجو بدون حق اشتغال و عدم دسترسی به  امیتازات …

ادامه نوشته »