بایگانی روزانه: سرطان ۲۱, ۱۳۹۶

جایزه “دیزرائیلی” در لندن برای حفظ برنامه مهاجرت غیرتبعیض آمیز استرالیا به ‘مالکوم ترنبول’ نخست وزیر این کشور تعلق گرفت.

۰۰۰۸۷۲۹_-_۴۵۰x270

مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا در لندن همزمان با دریافت این جایزه از سیاست های دولتش برای حفاظت از مرزها دفاع کرد؛ در حالی که معترضان در خارج از محل اهدای جایزه ‘دیزرائیلی ۲۰۱۷’ برای او در لندن تجمع کرده بودند. گروهی از مخالفان سیاست های مهاجرتی استرالیا همزمان با …

ادامه نوشته »