سرخط خبرها

بایگانی روزانه: سنبله ۷, ۱۳۹۶

تغییر قوانین رفاهی در استرالیا پناهجویان غیر قانونی را تحت تاثیر قرار داده است.

۸۸۱۴۲۹۴-۳x2-940x627

دولت استرالیا تصمیم دارد سرکوب رفاهی را برای برخی پناهجویانی که برای درمان پزشکی به استرالیا منتقل شده اند، آغاز کند. حدود ۱۰۰ تن از پناهجویان تحت تاثیر این تغیرات، قرار خواهند گرفت که شامل کاهش بیش از ۲۰۰ دالر در هر دو هفته در خدمات حمایت از درآمد است. …

ادامه نوشته »