بایگانی روزانه: سنبله ۲۴, ۱۳۹۶

نگرانی مدافعان پناهندگان از مهلت اکتبر برای درخواست ویزای پناهجویان در استرالیا.

rally_7

مدافعان پناهندگان استرالیا، نگران سرنوشت بیش از ۱۰۰۰ تن پناهجویانی هستند که درخواستی ویزای حفاظت موقت خود را به مقامات مهاجرت ارائه نکرده اند. مدافعان پناهندگان استرالیا گفته اند که شرایط در حال تغییر است. دولت استرالیا پناهجویان را تا ۱ اکتبر سال جاری به طور رسمی وقت داده بود …

ادامه نوشته »