سرخط خبرها

بایگانی روزانه: عقرب ۴, ۱۳۹۶

اردوگاه پناهندگان در امتداد مرز تایلند و برمه دچار کمبود مواد غذایی شده است.

art-nauru-coorey-620x349

کونگجور، یکی از ۶ اردوگاه مسکونی پناهجویان در مرز میان تایلند و برمه  است که بیش از ۶۰۰۰ پناهنده در آن زندگی می کنند؛ گفته شده است که تمویل کننده های غذایی، بودجه شان را در این اردوگاه کاهش داده و تا کنون هیچ کمک مالی بین المللی برای تأمین …

ادامه نوشته »