سرخط خبرها

بایگانی روزانه: عقرب ۲۲, ۱۳۹۶

صدها تن از پناهجویان هنوز حاضر به ترک اردوگاه مانوس نیستند

bp_manus_121117_57

باوجود مسدود شدن اردوگاه مانوس در پاپوآ گینه نو، بازهم صد ها مهاجر از ترک این اردوگاه خودداری کرده و خواهان عدالت در تامین حقوق شان هستند. آنان بدون آب آشامیدنی و غذای کافی هنوز در این اردوگاه به سر می برند. دولت های استرالیا و پاپواگینه نو، در ۳۱ …

ادامه نوشته »