سرخط خبرها

بایگانی روزانه: جدی ۷, ۱۳۹۶

سهمیه پذیرش پناهجویان به نیوزلند در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت

۱۱۹۴

طبق مقررات و پالیسی مهاجرتی دولت پیشین نیوزلند، سهم سالانه پناهجویان در هر سال به ۷۵۰ نفر میرسید و درکنار آن، ۶۰۰ تن مهاجر فراری از بحران سوریه نیز شامل بودند. درسال ۲۰۱۶ مصرف نیوزلند برای مهاجران، ۰٫۰۲ درصد از مصرف ۴٫۶ میلیون جمعیت فعلی بود. از سوی دیگر، استرالیا …

ادامه نوشته »