سرخط خبرها

بایگانی روزانه: جدی ۱۱, ۱۳۹۶

وضعیت اضطراری در بازاشت گاه ساحلی استرالیا در مانوس

۰

پس از بسته شدن بازداشت گاه ساحلی استرالیا در مانوس و انتقال اجباری پناهجویان در اردوگاه لورنگاو، تهدید های امنیتی پناهجویان، ازسوی مردم محل بیشتر شده است. پناهجویان در بند این اردوگاه از دولت و احزاب استرالیا در خصوص خشونت های اعمال شده بر زندگی شان انتقاد کرده و می …

ادامه نوشته »