سرخط خبرها

بایگانی روزانه: حوت ۲, ۱۳۹۶

نخست وزیر اسبق استرالیا مدعی کاهش مهاجرت برای بهبودی زندگی مردم، در آن کشور شده است

۳۶۲۴

تونی ابوت نخست وزیر اسبق دولت فدرال استرالیا در حمایت از پیترداتون که گفته است “استرالیا نیاز به کاهش مهاجرت دارد”؛ اعلام کرده است که از اعمال کار برای کیفیت زندگی برای مردم آن کشور، حمایت می کند. تونی ابوت طی سخنانی روز سه شنبه در سیدنی، گفته است که …

ادامه نوشته »