سرخط خبرها

بایگانی روزانه: حوت ۱۳, ۱۳۹۶

مجلس سنای استرالیا طرح تاخیر در پرداخت خدمات مالی برای مهاجران را در نظر گرفته است که ۱۱۰،۰۰۰ کودک را نیز شامل می شود

۱۳۲۳

مجلس سنای استرالیا، طرح تاخیر در پرداخت خدمات رفاهی را برای مهاجرینى که با ویزاى خانواده و یا کار به استرالیا آمده اند، در نظر گرفته است. گفته شده است که مهاجران، به جای دو سال می بایست سه سال صبر کنند تا به کمکهاى دولتى از جمله مزایای مالیاتی …

ادامه نوشته »