سرخط خبرها

بایگانی روزانه: حمل ۲, ۱۳۹۷

پناهندگان تازه وارد در استرالیا به مشکل یافتن شغل مواجه هستند

Refugee

پناهندگان تازه وارد در استرالیا بدنبال یافتن شغل هستند اما به دلیل نداشتن تجربه کاری نمی توانند برای شان شغل پیدا کنند. از نوامبر ۲۰۱۵ تا جنوری ۲۰۱۷، کشور استرالیا ۱۲۰۰۰ پناهنده سوریه و عراقی را که تمامی آنان از اثر جنگ های مداوم در استرالیا مهاجر شدند، طی برنامه …

ادامه نوشته »