سرخط خبرها

بایگانی روزانه: حمل ۹, ۱۳۹۷

بیل شورتن، یکی از رهبران سیاسی استرالیا خواهان تغییر در سیاست های مهاجرتی آن کشور نیست

Australlia

بیل شورتن، یکی از رهبران سیاسی استرالیا گفته است که در تغییر سیاست های مهاجرتی استرالیا علاقه ای ندارد. وی گفته است که حزب کارگر استرالیا، با آنکه از سیاست های دولت ترنبول، که مهاجران را در بازداشت گاها به طور دوامدار نگهمیدارد، حمایت نمی کند؛ اما خواهان تغیر در …

ادامه نوشته »

بیل شورتن، یکی از رهبران سیاسی استرالیا خواهان تغییر در سیاست های مهاجرتی آن کشور نیست

Australlia

    Poll, Survey, Quiz & Form   بیل شورتن، یکی از رهبران سیاسی استرالیا گفته است که در تغییر سیاست های مهاجرتی استرالیا علاقه ای ندارد. وی گفته است که حزب کارگر استرالیا، با آنکه از سیاست های دولت ترنبول، که مهاجران را در بازداشت گاها به طور دوامدار …

ادامه نوشته »