سرخط خبرها

بایگانی روزانه: حمل ۱۹, ۱۳۹۷

قطع خدمات استرالیا برای پناهجویان جزیره نائورو

UN

سازمان ملل متحد در خصوص اقدام دولت استرالیا به قطع خدمات برای پناهجویان بازداشت شده در جزیره نائورو، روز چهار شنبه هشدار داده است که این اقدام دولت استرالیا زندگی افراد آسیب پذیر را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. جزیره نائورو از جمله جزایری است که پناهجویان تلاش می …

ادامه نوشته »