سرخط خبرها

بایگانی روزانه: جوزا ۱, ۱۳۹۷

مقامات استرالیا گفته اند که پس از ختم بازی جام رقابت کشور های مشترک المنافع، بیش از ۲۰۰ تن ورزشکار در خواست پناهندگی کرده اند.

۵۵۶۸

مقامات استرالیا گفته اند که در جریان بازی های گولدکوست و جام رقابت کشور های مشترک المنافع، ۱۳۶۰۰ تن وارد استرالیا شده که از این میان، ۲۰۰ تن درخواست مهاجرت کرده اند.اما ۵۰ تن آنان به صورت غیرقانونی در استرالیا به سر می برند. یک کمیته سنای استرالیا گفته است …

ادامه نوشته »