سرخط خبرها

بایگانی روزانه: جوزا ۷, ۱۳۹۷

نیروی مرزی استرالیا برای مبارزه با جرایم در آب ها، کشتی گشت زنی با امکانات بهتر ساخته است

download

نیروی مرزی استرالیا با راه اندازی یک کشتی جدید، توانایی های دریایی خود را در غرب استرالیا تقویت کرده است. سرپرست نیروی مرزی استرالیا گفته است که این کشتی تند تر، بزرگتر و دارای دامنه وسیع تر نسبت به کشتی های گشت زنی قبلی است؛ که از مرزهای غرب به …

ادامه نوشته »