سرخط خبرها

بایگانی روزانه: سنبله ۱, ۱۳۹۷

پناهندگانی که بیرون از شهرهای بزرگ استرالیا زندگی می کنند، با مشکلات روبرو هستند

C

آن عده از پناهجویانی که برون از شهرهای بزرگ استرالیا زندگی می کنند با مشکلات یافتن شغل روبرو هستند. گفته می شود که اکثر این پناهجویان از سوریه و عراق هستند که توسط برنامه های بشردوستانه مهاجرت نموده و در حومه های شهر کوینزلند مسکن گزین شده اند که اکنون …

ادامه نوشته »