سرخط خبرها

بایگانی روزانه: سنبله ۲, ۱۳۹۷

 پیتر داتون، با خط ومشی سخت گیرانه مهاجرتی در تلاش رسیدن به کرسی نخست وزیری استرالیا است.

PETER DUTTON MANUS ISLAND PRESSER

پیتر داتون، وزیر پشین مهاجرت استرالیا در تلاش رسیدن به مقام نخست وزیری در آن کشور است. در صورت دست یافتن پیترداتون به مقام نخست وزیری در برابر مالکوم ترنبول رهبر حزب حاکم آن کشور، این ششمین نخست وزیر است که طی ده سال گذشته در آن کشور انتخاب می …

ادامه نوشته »