سرخط خبرها

بایگانی روزانه: میزان ۱۲, ۱۳۹۷

بیل شورتن رهبر حزب کارگر استرالیا گفته است که امور داخلی آن کشور را از تغیرات محفوظ نگهمیدارد

C8BC03DB-6DFF-468E-9353-BCE12420FDAE

بیل شورتن، رهبر حزب کارگر اسرالیا گفته است که از سوی اتحادیه هایکلیدی که خواهان تغیرات در وزارت امور داخله هستند، زیر فشار است؛ امامتعهد برای حفظ وزارت امور داخله و سایر نهاد های امنیتی است. اواطمینان می دهد که حزب کارگر، کدام تغیراتی در خصوص مهاجرت های غیرقانونی و …

ادامه نوشته »