سرخط خبرها
خانه / بگومگو از فیسبوک / دوعلت عمده ای فقردرجامعه ما:

دوعلت عمده ای فقردرجامعه ما:

نویسنده، علی روین، معاون کابل بانک جدید در جاغوری
۱): یکی ازخصوصیات مهم جامعه اسلامی فقر واندیشه فقیرانه است که اکثراًبه ان عادت کرده ایم ،ونه تنها که درپی رفع ان نیستیم بلکه درمواردی آنرا می ستایم وآنرا ازصفات پسندیده مؤمن حساب میکنیم.
روانشناسان معتقد اند که زندگی انسان براساس باورهای درونی وی شکل میگرد.
زندگی اقتصادی واجتماعی انسانها معلول اندیشه های مثبت ومنفی آنان است.
۲) دومین علت فقرموجود درجامعه اسلامی
رامیتوان ،عدم مدیریت سالم ووجود اختلاص بیت المال مسلمین برشمرد.
نظربه کارکرد سیستماتیک نظامهای اقتصادی پویا ومتعارف اقتصادی امروز که درمقابل جمع آوری مالیات خودرا مسؤل رفاه اقتصادی ورسیدگی به زوایای مختلف انکشاف وتوسعه اقتصادی می پندارند، وسیستم مصؤن ومطمین رابرای جمع اوری وبازتوزیع مالیات ایجاد کرده اند.
سیستم جمع آوری وجوهات اسلامی درعرصه عمل نه تنها سیستمی است که دارای ورودی وخروجی مشخص نمی باشد، بلکه بسان تونل وغرق آبه ای می ماندکه خروجی ان سرازبهشت درمی آورد.


ومبلغین جامه اسلامی بخاطر انسداد پرسش وپاسخ درمورد چگونگی بازتوزیع مالیات جمع آوری شده،رفاه وآسایش بهشتی رانوید می دهند،
عدم شفافیت درتوزیع عادلانه وجوهات “مالیات” انگیزه پرداخت وجوهات کامل توسط مسلمانانرا نیزبه حداقل تنزیل داده است ،اهل خِرد ومطالعه وانانیکه میدانند که این همه وجوهات جمع آوری شده اگربصورت شفاف سالم مدیریت وبازتوزیع گردد نه تنها پاداش بهشتی دارد بل درروند فقرزدایی وایجاد رفاه جامعه اسلامی نیزتأثیربسزایی خواهد داشت.
ازاین رو اکثراً حاضرنیستند که وجوهات شانرا به مامورین اسلامی درمقابل رفاه بهشتی پرداخت کنند.
درحالیکه می بینند که پرداخت وجوهات منجربه هیچگونه رفاه اقتصادی واجتماعی درجامعه نیازمند شان نمی گردد.

درباره ی admin

همچنین ببینید

۱۶۸۳۲۲۶۱_۱۴۰۸۶۷۱۰۵۹۱۸۴۸۸۶_۲۳۳۴۹۳۲۵۱۰۳۳۱۱۹۷۴۲۷_n copy

مشکل هاى اساسى جامعه و مردمى ما

نویسنده: سیف سفری یکى از بدى ها و مشکل هاى اساسى جامعه و مردمى ما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *